Ngày 19/01/2018 Trường Tiểu học Hà Hiệu tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học". Các em học sinh được tham gia ngày hội với nhiều hoạt động phong phú, ...